آموزش


 روش دیدن فیلم های رکورد شده از وبینارها


روش دیدن فیلم های رکورد شده از وبینارها

 یکسان بودن نحوه اتصال در تمام سیستم عامل ها


یکسان بودن نحوه اتصال در تمام سیستم عامل ها

 آموزش  Adobe Connect برای نصب بر روی سیستم اندروید


آموزش Adobe Connect برای نصب بر روی سیستم اندروید

 آموزش  Adobe Connect برای نصب بر روی سیستم عامل ویندوز


آموزش Adobe Connect برای نصب بر روی سیستم عامل ویندوز