نرم افزار وبینار

 انجمن چشم پزشکی ایران جهت برگزاری همایشهای تحت وب خود از نرم افزار ZOOM استفاده خواهد کرد برای نصب این نرم افراز بر روی گوشی، تبلت و کامپیوتر خود می توانید از لینکهای زیر استفاده نمایید..

 

 

درصورت  عدم اتصال به وبینار (Zoom)  از تحریم شکن استفاده کنید و پس از اتصال به وبینار (Zoom)  میتوانید تحریم شکن خود را  قطع نمایید.