اخبار

بیست و نهمین سمینار سالیانه بیمارستان فارابی 5 الی 7 اردیبهشت 1403

  بیست و نهمین سمینار سالیانه بیمارستان فارابی (تصمیم گیری در جراحی های چشم پزشکی)

دبیرعلمی: دکتر مسعود اقصایی فرد

مکان: هتل المپیک تهران

تاریخ: 5 الی 7 اردیبهشت 1403

fham.ir