اخبار

دوره آموزشی کلاسبندی ورزشهای نابینایان و کم بینایان

همکاران محترم میتوانند جهت شرکت در دوره آموزش کلاسبندی ورزشهای نابینایان و کم بینایان که توسط فدراسیون مربوطه برگزار میگردد تا تاریخ 24 آبان با شماره تلفن 66919061 خانم محمدی تماس حاصل نمایند