اخبار

ارسال خلاصه مقالات به بيست و نهمين كنگره انجمن چشم پزشكي ايران حداكثر تا تاريخ 15مرداد 98 امکان پذیر می باشد

 ارسال خلاصه مقاله به بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران از پانزدهم اردیبهشت لغایت پانزدهم  مرداد 1398 امکان پذیر خواهد بود و با توجه به تغییر روند بررسی و داوری مقالات و انجام آن به روش الکترونیک (عدم  تشکیل جلسه حضوری)، امکان ارسال مقاله پس از 15 مرداد چه به صورت الکترونیک و چه به صورت کاغذی و پرینت  شده به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.

 

 

 

 اطلاعات مهم : 

 

زبان خلاصه مقالات

انگلیسی

آدرس سایت

www.irsocongress.ir

نحوه ارسال خلاصه مقالات

الکترونیک

زمان شروع ارسال خلاصه مقالات

15 اردیبهشت 1398

آخرین فرصت ارسال خلاصه مقالات 

15 مرداد 1398

تاریخ اعلام پذیرش خلاصه مقالات

1مهر 1398