اخبار

وبینار گروه فوق تخصصی ویتره و رتین انجمن چشم پزشکی ایران 13 تیرماه

Iranian VitreoRetina Society Webinar: Retinal case presentations

ارائه کننده: گروه رتین دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگزار کننده: انجمن چشم پزشکی ایران

زمان: جمعه 13 تیرماه ساعت 11:00 الی 13:00

لینک ورود به وبینار و پخش زنده را از اینجا دریافت کنید