اخبار

پروتکل انجمن چشم پزشکی جهت پیشگیری از شیوع کرونا ویروس برای مراکز چشم پزشکی

مسئول فنی و چشم پزشک محترم

با سلام وتبریک سال نو

بدینوسیله پروتکل زیر جهت اجرا در بیمارستانها، کلینیکها و مطب های چشم پزشکی به اطلاع میرسد. لذا ضرورت دارد شخصاً بر اجرای دقیق مفاد ابلاغی نظارت فرمایید.

١- از هر گونه ازدحام جلوگیری کرده و ضمن رعایت فاصله گذاری، کلیة امور پذیرش بیماران برای ویزیت، اعمال جراحی و همچنین ترخیص در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.

٢-از دریافت وجه نقد خودداری شود و کلیه وجوه از طریق کارتخوان پرداخت شود.

3-هر بیمار فقط میتواند یک نفر همراه بزرگسال داشته باشد و از ورود کودکان به عنوان همراه جلوگیری شود.

4-کلیه مراجعین و همراهان و همچنین کادر بیمارستان از جمله پزشکان در بدو ورود با تب سنج و خوداظهاری کنترل شده و از ورود افراد مشکوک جلوگیری شود.

5-کلیه پرسنل، پزشکان و همراهان بیمار بر حسب مورد از ماسک استفاده کنند و ژل جهت ضدعفونی در دسترس همگان باشد.

6-تمامی سطوح از جمله کف اتاقها و دستگاهها ودستگیره ها هر دو ساعت با محلولهای مناسب هر سطح، ضدعفونی شوند.

7-استفاده از دستکش اختیاری است اما شستشوی مرتب دستها با آب و صابون برای کادر درمانی ضروری است.

8-از حضور پرسنل مازاد در محل کار جلوگیری کرده و این پرسنل به صورت آنکال حاضر به خدمت باشند.

9-کلیه کادردرمانی و خدماتی در صورت ارتباط با بیمار کرونایی باید مراتب را به اطلاع مسئولین برسانند تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

١0-در مورد اعمال جراحی الکتیو با رعایت موارد فوق و بر حسب مورد تصمیم گیری شود.

از توجهی که بر حسن انجام امور می‌فرمایید قبلاً تشکر میگردد.

 دکتر محمود جباروند

رئیس و دبیرکل انجمن چشم پزشکی ایران