اخبار

کارگاه تيم مدیریت مجله انجمن چشم پزشکی ایران 12 دیماه برگزار شد

کارگاه آشنايي با تغييرات مرتبط با ناشر جديد مجله انجمن چشم پزشکي ايران روز پنجشنبه 12 دي 1398 با حضور جناب آقاي دکتر جباروند، دبيرکل و رئيس هيئت مديره انجمن چشم پزشکي، جناب آقاي دکتر خليل قاسمي فلاورجاني، سردبير مجله Journal of Current Ophthalmology و تيم مدیریت مجله (دستیاران سردبیر و دبیران بخشهای مختلف) در طبقه چهارم دفتر انجمن چشم پزشکي برگزار گردید.

جناب آقاي دکتر قاسمي فلاورجاني در ابتدا به ارائه موفقیتهای مجله در سالهای اخیر شامل اندکس شدن در بانکهای ارزشمند اطلاعاتی و رشد قابل توجه جایگاه مجله در میان مجلات چشم پزشکی پرداختند. سپس ضمن معرفي ناشر جديد مجله با عنوان MedKnow و سايتهاي جدید مجله و با توجه به تجارب کار با پلتفورم های قبلي توضیحات ارزشمندي در خصوص فرآیند داوري مقالات ارائه دادند. جلسه با سخنراني جناب آقای دکتر جباروند وتشکر ایشان از تیم مدیریت مجله و اعلام حمايت همه جانبه هيئت مديره در راستاي ارتقا جايگاه مجله ادامه يافت و در نهايت با پرسش و پاسخ اعضاي تيم به پايان رسيد.

 ســـــايـــتـــهــاي جــديــد مجـــلــه بــه شــرح زيــر مــيــبــاشــنــد:

www.journalonweb.com/joco

www.jcurrophthalmol.org