همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارPatient Selection and Decision Making in Refractive Surgery Candidates

Start Date: 1399/10/12 - 1/1/2021

End Date: 1399/10/12 - 1/1/2021

Time: 20:30 - 22:30

Webinar Archive: http://185.53.140.68/plbssav2hz44/

 

 

 وبینار هفتگی

گروه آنتریور سگمنت انجمن چشم پزشکی ایران  با همکاری گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Cornea & Refractive Surgery Anterior Segment Weekly Webinar
Patient selection and decision making in refractive surgery candidates
Friday, January 1, 2021, 20:30 - 22:30 Iran Time
جمعه 12 دی ساعت 20:30 الی 22:30
دارای امتیاز باز آموزی
Moderators
Ramin Salouti, MD
Hossein Jamali, MD
Presenter
Amir Khosravi, MD
Panelists
Hasan Hashemi, MD
Mohammad Ghoreishi, MD
Mahmoud Nejabat, MD
Mohammad reza Sedaghat, MD
Mahmood Jabbarvand, MD
Sasan Niknam, MD
Shahram Bamdad, MD
 
شناسه بازآموزی(160686)
چشم پزشکانی که تمایل به دریافت امتیاز دارند می بایست در سایت آموزش مداوم ثبت نام نمایند
جهت کسب امتیاز باز آموزی برنامه می‌بایست در آزمون نهایی شرکت نمایید
 Scan the barcode to join the webinar