همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارسمینار سالانه چشم تبریز تحت عنوان : OSD ، Imaging ، Uveitis

سمینار سالانه چشم تبریز تحت عنوان : " OSD ، Imaging ، Uveitis" از تاریخ ۲۵ / ۴ / ۹۹ لغایت ۲۷ / ۴ / ۹۹ ، بمدت ۳ روز برگزار خواهد شد