اخبار

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی با عنوان پیشرفت ها و چالش‌ها در چشم پزشکی (وبینار) 27 و 28 خرداد

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی با عنوان پیشرفت و چالش‌ها در چشم پزشکی (وبینار) 
پیشرفت ها و چالش ها در چشم پزشکی
با همکاری انجمن چشم پزشکی ایران
پنجشنبه و جمعه 27 و 28 خرداد 1400
گروه ها و مراکز تحقیقات دانشگاه های شهید بهشتی و ایران
دبیران علمی: دکتر آرزو میرآفتابی و دکتر امیر فرامرزی
Fourth Spring Ophthalmology Meeting 17 - 18 June 2021