نام کاربری :
کلمه عبور :
  
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
  عضویت در انجمن
Rss | SiteMap | English ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۰ آبان
   گلوكوم
  گالری تصویری
   گالری فیلم
 هیئت مدیره
 ارسالچاپ برگشت


دكتر حیدر امینی

رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی گلوکوم

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - فوق تخصص گلوکم

دکتر شاهین یزدانی

نايب رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی گلوکوم

دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - فوق تخصص گلوکم

دکتر نوید نیلفروشان

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی گلوکوم

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - فوق تخصص گلوکم

دکتر یداله اسلامی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی گلوکوم

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - فوق تخصص گلوکم

دکتر  محمد پاکروان

عضو هيئت مديره گروه فوق تخصصی گلوکوم

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - فوق تخصص گلوکم

 


 
کنگره های سالیانه