نام کاربری :
کلمه عبور :
  
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
  عضویت در انجمن
Rss | SiteMap | English ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
   ویتره و رتین
  گالری تصویری
   گالری فیلم
 هیئت مدیره
 ارسالچاپ برگشت


http://irso.org/upload/picname/1105.jpg

دکتر مهدی مدرس زاده

رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی ویتره و رتین 

 Email:mmodarres51@yahoo.com 

http://irso.org/upload/picname/245.jpg

دکتر سیامک مرادیان

نايب رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی ویتره و رتین 

 Email: moradian33195@yahoo.com

دکتر حمید احمدیه

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی ویتره و رتین 

  Email: hahmadieh@hotmail.com

دکتر حسین اشرف 

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی ویتره و رتین

  Email: hosseinashraf@yahoo.com

دکتر علیرضا لاشیئی

عضو هيئت مديره گروه فوق تخصصی ویتره و رتین 

 Email:lashay@tums.ac.ir

دکتر محمد مهدی پرورش

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی ویتره و رتین

  Email: mmparvaresh@yahoo.com

 

 
 

 


 
کنگره های سالیانه