اخبار

مقالات برتر بیست و نهمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران

 

 

 

ردیف

 

گروه تخصصی

 

Oral

 

 

poster

 

 

 

1 

 

قرنیه

 

مقاله دکتر سید هاشم دریاباری

 

 

 

مقاله دکتر علی طباطبایی

 

مقاله دکتر حسین آقایی

 

 

2

 

 

 

 

 

 

شبکیه

 

مقاله دکتر حمیده صباغی

 

 

 

مقاله دکتر امین زند

 

مقاله دکتر پاشا انوری

 

 

3

 

 

پلاستیک و ترمیمی چشم

 

مقاله دکتر آبتین حیرتی

 

مقاله دکتر علی طباطبایی

 

 

4

 

استرابیسم

 

مقاله دکتر حمیده صباغی

 

مقاله دکتر محمدیاسر کیارودی

 

 

5

 

گلوکوم

 

مقاله دکتر سیامک یوسفی

 

 

6

 

یووئیت

 

مقاله دکتر سیده مریم حسینی