اخبار

دریافت "Senior Achievement Award" توسط جناب آقای دکتر سید جواد هاشمیان

بدینوسیله دریافت "Senior Achievement Award"  توسط جناب آقای دکتر سید جواد هاشمیان را به ایشان و جامعه چشم پزشکی کشور تبریک عرض مینماییم. این Award  قبل از این توسط آقایان دکتر حمید احمدیه و مسعود سهیلیان نیز دریافت گردیده بود.

انجمن چشم پزشکی آمریکا(AAO)  اعضا را با میزان مشارکت آنها در آکادمی با برنامه های علمی و آموزشی در حیطه چشم پزشکی به رسمیت می شناسد.

شرایط سنجش اعطایAward :

برنامه بر اساس سیستم  امتیازدهی می باشد.برای هر قسمت از مشارکت یک امتیاز اعطا می شود و یک عضو  حداکثر می تواند سه امتیاز در هر سال کسب کند.

به عنوان مثال ، اگر یکی از  اعضاء در یک کمیته مشغول خدمت باشد و در طی برگزاری جلسات سالیانه  دو مقاله ، یک دوره آموزشی و یک پوستر ارائه دهد برای مشارکت در کمیته یک امتیاز و برای شرکت در جلسات سالانه  فقط یک امتیاز دریافت می کند.

 به پوسترهای اطلاع رسانی  و نمایشگاهی امتیازی داده نمی شود.

-افراد دارای ۱۰ امتیاز  شایسته دریافت جایزه Achievement Award  خواهند بود.

-افراد دارای ۳۰ امتیاز  شایسته  دریافت جایزه ارشد Senior Achievement Award خواهند بود.

- افراد دارای ۶۰ امتیاز  شایسته  دریافت جایزهLife Achievement Award خواهند بود.