اخبار

نظر سنجی : برگزاری همایش های مجازی در دوران پاندمی COVID-19


 همکار گرامی

 اپیدمی COVID-19 ضرورت ها و نیازی جدید را پیش روی ما به وجود آورده است. بر اساس پیش بینی های انجام شده تا کنون به نظر میرسد که تا چند ماه آتی به منظور حفظ سلامت شما ، سایر همکاران و تمام جامعه از برگزاری اجتماع پرهیز خواهیم کرد. به منظور جبران این نقصان و نیز برآوردن نیازهای آینده پیش رو حتی بعد از اپیدمی در حال برنامه ریزی و فراهم کردن بستر virtual Meetings در انجمن تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران IRAVO  و انجمن چشم پزشکی ایران (IRSO)  میباشیم. میدانیم که مشکلات زیاد است ولی به هدف و توانایی با هم بودن اعتقاد داریم.

تلاش خواهیم کرد تا از ورای این مشکلات به هدف دست یابیم. نظر شما همکار گرامی برای ما اهمیت بسزایی دارد. خواهشمند است پنج دقیقه از وقت خود را برای پاسخگویی به سوالات زیر اختصاص دهید.

با سپاس از همکاری ارزشمند شما

 انجمن علمی و پژوهشی چشم پزشکی ایران (IRAVO)

برای شرکت در نظر سنجی اینجا کلیک کنید