اخبار

استاد ارجمند جناب آقای دکتر احمدیه درگذشت خواهر بزرگوارتان را تسلیت عرض مینماییم

استاد ارجمند جناب آقای دکتر احمدیه درگذشت خواهر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض مینماییم، از خداوند متعال برای آن

مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر خواستاریم.

هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران