اخبار

پیام تسلیت درگذشت آقای دکتر محمد نعیم امینی فرد و برگزاری مراسم

مراسم ترحیم و بزرگداشت آن فقید سعید در زاهدان و تهران بشرح زیر 

اعلام میگردد:

زاهدان :شنبه ۲۱ دی ماه

مسجد قائم دانشگاه سیستان و بلوچستان ازسوی استانداری و ادارات کل استان

 ساعت: ۱۴ الی ۱۵:۳۰

تهران ؛ یکشنبه ۲۲ دیماه، مسجد مجلس شورای اسلامی از سوی مجلس شورای اسلامی بعد از نماز ظهر و عصر

تهران : سه شنبه ۲۴دی ماه مسجد جامع شهرک غرب، از سوی هیات دولت و وزارت بهداشت و درمان 

ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰