اخبار

شهادت راه مردان خداست

 از آن مؤمنان، مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند، پس برخی پیمان خویش گزاردند و برخی به انتظار مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند

سوره احزاب آیه 23

آسمانی شدن و شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی را به رهبر معظم انقلاب، همه مدافعان حق و حقیقت  و مردم مسلمان ایران  تسلیت عرض مینماییم

هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران