همایش ، کنگره ، سمینار


طبقه بندی :
      
 

تاریخ شروع تاریخ پایان عنوانمحل برگزاری جزئیات
 1399/07/12  1399/07/16 38th Congress of the ESCRS  Amsterdam, The Netherlands
 1399/03/28  1399/03/30 بیست و هشتمین سمینار گروه چشم و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز  شیراز
 1399/02/03  1399/02/05 بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی  تهران - بلوار غربی ورزشگاه آزادی - پژوهشگاه صنعت نفت
 1399/01/20  1399/01/22 چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی گروه ها و مراکز تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران  مرکز همایشهای رازی
 1398/12/02  1398/12/04 MARRAKECH 24th ESCRS Winter Meeting  Marrakech, Morocco
 1398/12/01  1398/12/01 دوازدهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس  تهران بیمارستان فارابی
 1398/11/09  1398/11/11 همایش سه روزه ویتره و رتین  چابهار
 1398/09/17  1398/09/17 Vitreoretina Society of India Annual Conference 2019 (VRSI 2019)  Lucknow
 1398/08/30  1398/08/30 سمینار پرستاری در چشم پزشکی  مشهد- مجتمع برج سپید
 1398/08/28  1398/09/01 بیست و نهمین کنگره سالیانه چشم پزشکی انجمن چشم پزشکی ایران  مشهد -بلوار خاقاني-مجتمع سپيد
12345678910...